Vì là nơi cảnh đẹp mê hồn, nên chim Phượng bay quanh

Phượng Hoàng Cổ Trấn là danh thắng nổi tiếng Trung Quốc

Nơi đây lưu giữ những nét đẹp từ trong cổ tích, với những ngôi nhà, tuyến phố đã có từ xa xưa, vẫn giữ nguyên đến ngày nay như một nơi đứng ngoài sự phát triển của xã hội.

Phượng Hoàng Cổ Trấn đẹp nết đẹp của thi ca, nơi có thể ngân lên những bài thơ Đường nổi tiếng của Lý Bạch hay Đỗ Phủ.

Phượng Hoàng Cổ Trấn là nơi để chúng ta bước chậm lại, sống chậm hơn để tận hưởng cuộc sống.

Những công trình, những dấu tích lịch sử từ thời phong kiến vẫn còn lại nơi Phượng Hoàng Cổ Trấn, là nơi chúng ta có thể trải nghiệm lịch sử trong thời hiện đại.

Du lịch là sống nhiều cuộc sống trong cùng một kiếp người, và chúng ta không chỉ đến đây để rồi lại ra đi.

ByABnT

Zalo
Điện thoại
Tin nhắn
Tin nhắn
Điện thoại